Oktober, 2020

Hjemmesiden Maabjerg Bioenergy har fået nye ejere

BEMÆRK! HJEMMESIDEN HAR FÅET NYE EJERE OG ER IKKE ASSOCIERET MED MAABJERG BIOENERGY. FOR AT LÆSE OM MAABJERG BIOENERGY KAN DU GÅ TIL DERES HJEMMESIDE PÅ MAABJERGENERGYCENTER.DK

 

 

Om Maabjerg BioEnergy

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget vil være i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

 

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet. Hvis du er interesseret i læse om, hvordan kryptovaluta ændrer verden.