Maabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7300
Fax +45 9612 7301
info@maabjerg-bioenergy.dk
 

Dokumentation

 

Nye plancher (august 2010)

I anledning af 1. spadestik fik Maabjerg BioEnergy udarbejdet et sæt plancher, der beskriver hele processen - fra beslutning til byggefase.

Her kan du også se skitser af anlægget og læse om, hvordan biomassen bliver behandlet.

Klik her for at downloade plancherne (filen er på 7,6 MB). 

 

 

Baggrundsinformation

I forbindelse med Holstebro Kommunes behandling af Maabjerg BioEnergy findes der en række dokumenter og beskrivelser, som er offentligt tilgængelige. Dokumenterne kan hentes på nedenstående links til Holstebro Kommunes hjemmeside.

 

Projektforslag ligger her
 
Materiale i forbindelse med VVM og miljøgodkendelser.
 
Forslag til lokalplan 
 
 

 

Rapport om MBE samfundsmæssige betydning

Maabjerg BioEnergy vil få afgørende betydning for miljøet og på den fremtidige beskæftigelse i landbruget. Det viser en rapport, som Maabjerg BioEnergy i 2005 fik udarbejdet med hjælp fra blandt andet Rambøll. Rapporten konkluderer, at projektet, hvis det gennemføres, vil få overraskende stor effekt på miljøet, fremtiden energiforsyning og beskæftigelsen i landbruget. Rapporten kan downloades i pdf her på siden sammen med en sammenfatning og bilag.

 

Rapport (pdf)

 

Sammenfatning (pdf)

 

Bilag Landbrug

 

Bilag Energi

 

Bilag Figurer