Maabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7300
Fax +45 9612 7301
info@maabjerg-bioenergy.dk
 

Information

Maabjerg BioEnergy bliver verdens største anlæg af sin art. Allerede inden byggeriet har projektet vakt stor opmærksomhed.

 

Når anlægget står færdigt, vil vi i samarbejde med Nupark og ClimateCircle give besøgende mulighed for at se nærmere på processen med fremstilling af biogas, samt hvorledes biogasfremstillingen spiller sammen med energiforsyningen og landbrugets gødningsanvendelse.

 

Vi vil tilbyde guidede rundvisninger, film, lysbilledshows samt udstillinger om projektet, energi- og miljømæssige  resultater, som f.eks. reduktion af CO2 og reduktion af næringsstoffernes udledning til vandmiljøet.
 

Undervisning

 
Maabjerg BioEnergy vil desuden være et praktisk eksempel for skoleklasser, studerende og forskere – danske såvel som udenlandske. Undervisningen vil give et indblik i og forståelse for nye og forskellige energiformer, i selve Maabjerg BioEnergy anlægget, inklusiv processer og resultater.

Vision

Den overordnede vision for Maabjerg BioEnergy er at etablere et bioenergianlæg, der kan hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal  anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.