Maabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7300
Fax +45 9612 7301
info@maabjerg-bioenergy.dk

Beslutningsprocessen

I dette tema præsenteres nogle elementer i den otte år lange beslutningsproces, som projektet har gennemgået, før det nåede til anlægsfasen.
Projektet har som pionerprojekt i art og omfang overvundet mange barrierer og vanskeligheder både lovgivnings- og myndighedsmæssigt.

 

Projektet har desuden mødt store udfordringer med at fremskaffe finansiering og er stødt ind i vanskeligheder med et ”leverandørmarked” i Danmark, der ikke er helt modent til et projekt af denne kompleksitet og størrelsesorden.


Endelig har projektet været mødt med skepsis i offentligheden, ikke mindst i den lokale presse, om der nu blev truffet fornuftige beslutninger, og om der var en tilstrækkelig åbenhed i beslutningsprocessen.


Barriererne er overvundet gennem et forbilledligt og fleksibelt samarbejde mellem projektets primære parter, der har formået at holde fokus og målrette indsatsen, hver gang et nyt problem opstod, og stå sammen, når alt så umuligt ud.