Maabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7300
Fax +45 9612 7301
info@maabjerg-bioenergy.dk

Hovedanlægget

Det kompakte tekniske layout giver mulighed for en meget stringent og markant formgivning.
Bygningen udformes som et samlet volumen, der skærmer tanke og udendørs anlægsdele af mod ankomstsiden og vejen.


Kravene til rumhøjder giver et stigende forløb med kontor og personalefaciliteter i den lave del og til fiberlager og modtagehal i den høje del.
Bygningen udformes som en markant kileform, der samler hele anlægget og gør det komplekse anlæg mere overskueligt.

 

Som gæst eller medarbejder går man ind i bygningen i den laveste ende, hvor den antager menneskelige proportioner.

I modsat ende hæver bygningen sig op og bliver et vartegn i landskabet.

 

Skitse: A2 Arkitekterne A/S

 

I modtagehallen er der dog brug for ekstra højde for at giver plads lastvogne med bagtip, hvorfor denne del forhøjes med en ellipseformet

overbygning med glasbeklædning.

Et slags tårn, der bliver ”skiltet” udadtil for virksomheden og samtidig markerer, hvor råstofferne føres ind i anlægget.

Den store kile beklædes med metalplader i samme farve på tag og facader. På facaderne afbrydes beklædningen dog over hhv. porte, vinduer og ca. 1 m over terræn på øvrige stræknin-ger, således tag og facader virker som en kappe, der er hængt ud over volumenet.

 

Basisdelen udføres med betonoverflade, der er robust overfor mekanisk påvirkning og giver bygningens bund tyngde.

Da anlægget er meget kompakt er der god plads til landskabsbearbejdning på grunden.

 

Som modspil til den stramme bygningsform etableres cirkelform i terrænet, som indrammer anlægget og afgrænser den bearbejdede del af landskabet mod det naturprægede.

 

Skitse: A2 Arkitekterne A/S