Maabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7300
Fax +45 9612 7301
info@maabjerg-bioenergy.dk

Fakta

Projektet er født som et miljøprojekt, der skulle begrænse udledning af næringsstoffer til vandløb og fjorde, og samtidig skulle det medvirke til, at beskæftigelsen i landbruget og følgeerhvervet kunne opretholdes lokalt.

Endelig skulle projektet udnytte biomasseressourcen til gavn for samfundets energibalance og klimaet.
 

Det er i hele projektforløbet lykkedes at fastholde de mange målsætninger.

 

Værd at vide om Maabjerg BioEnergy:

  • Omdanner 500.000 tons biomasse / år til ren energi – varme og el.
  • Producerer årligt 18,4 millioner kubikmeter biogas.
  • Total investering på 375 mio. kr.
  • Nettogevinst på 45 mio. kr./år.
  • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.000 / 12.500 boliger.
  • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
  • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 tons/år.
  • Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
  • Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.