Din sti: Vækst på tværs -> Forside
 

 

Verdens største anlæg for Bioenergi

 

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Maabjerg Bioenergy skal efter planen være i stand til at håndtere store mængder gylle, industriaffald, døde dyr og spildevandsslam, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som kan anvendes til videresalg.

 

Maabjerg BioEnergy har allerede nu stor international bevågenhed og følges tæt af mange. Det skyldes, at projektet ventes at kunne bidrage yderst positivt i forhold til landbrugets aktuelle miljøproblemer, vel at mærke uden at det går ud over beskæftigelsen i landbruget - tværtimod.

 


 

Sidste nyt... 

24-01-2022
Ny rapport: Maabjerg BioEnergy forbedrer miljøet og beskæftigelsen markant.

16-09-2021
Debatoplæg for Maabjerg BioEnergy Anlæg

 


 

Maabjerg BioEnergy A/S, Novem Park 51, 7500 Holstebro

Tlf: 96 12 72 00  Fax: 96 12 72 01  Mail:[email protected]

 

Lugter Maabjerg BioEnergy?

Læs svaret her...

 

 

Hvad betyder Maabjerg BioEnergy for landmanden?

Læs svaret her...

 

 

Hvorfor skal det være så stort?

Læs svaret her...

 

 

Hvorfor skyder EU penge i Maabjerg BioEnergy?

Læs svaret her...