Din sti: Vækst på tværs -> Forside

19-11-2021 Etablering af anlæg genudbydes


Maabjerg BioEnergy har besluttet at genudbyde opgaverne i forbindelse med etablering af anlægget i 2007. De videre overvejelser i processen har vis, at en anden tilrettelæggelse af opgaven var mere hensigtsmæssig. Det nye udbud er nu sendt til offentliggørelse i EU-tidende. Udbudsbekendtgørelsen kan også findes på forsiden af hjemmesiden.