Din sti: Vækst på tværs -> Forside

16-09-2021 Debatoplæg for Maabjerg BioEnergy Anlæg


Ringkjøbing Amt hart nu udsendt et debatoplæg i forbindelse med planerne om Maabjerg BioEnergy.

 

Debatoplægget er første fase i planlægningen og beskriver kort de

miljømæssige forhold omkring anlægget.

Debatfasen vil blive efterfulgt af udarbejdelsen af en såkaldt VVM-redegørelse

og et forslag til regionplantillæg. VVM-redegørelsen har til formål at redegøre

grundigere for projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for

naboer, natur og landskab, før der tages endelig stilling til projektet.

 

Debatoplægget er fremlagt i perioden fra den 11. september 2004 til den 11.

oktober 2004. Yderligere eksemplarer af debatoplægget kan rekvireres ved

henvendelse til Ringkjøbing amt på tlf. 96753852 eller e-mail til[email protected].

Det kan også downloades her i pdf.

 

Forslag og ideer til den kommende planlægning kan sendes til Ringkjøbing

Amt, Teknik- og Miljø, Damstrædet 2, Postboks 154, 6950 Ringkøbing eller til

[email protected] og skal være amtet i hænde senest den 11. oktober 2004.