Din sti: Vækst på tværs -> Om Maabjerg BioEnergy
  
  
 

Om Maabjerg BioEnergy

 

Planen om at skabe verdens største anlæg for bioenergi er opstået i et fællesskab af interessenter tilbage i 2002. Landbruget, repræsenteret af Holstebro-Struer Landboforening og Holstebro Pelsdyravlerforening, på den ene side og en gruppe virksomheder inden for energi og affaldssektoren (Vestforsyning, Elsam, nomi og Novem) på den anden side.

 

 

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet. I kraft af det stærke partnerskab omkring projektet er det muligt at udnytte anlægget optimalt til at udvikle ny viden om anvendelsen af biobrændsel til energiforsyning og om de miljømæssige landvindinger, som forventes af Maabjerg BioEnergy.  

 

Placeringen tæt ved kraftvarmeværket Måbjergværket, nomi's affaldscentral og videncenteret Novem er en styrke, som ventes at kunne udnyttes yderst positivt. 

 

 

Maabjerg BioEnergy A/S

 

Selskabet har til opgave at lede processen frem mod selve etableringen af Maabjerg BioEnergy.

 

Ejerkredsen består af Leverandørforeningen (220 landbrug), Elsam A/S, Vestforsyning A/S og nomi I/S.

 

Nuværende kapitalindskud: 2,7 mio. kroner.