Din sti: Vækst på tværs
  
  
 

Byggeri

 

 

Maabjerg BioEnergy er i øjeblikket inde i en planlægningsfase. Efter planen vil opførelsen af anlægget gå i gang i begyndelsen af 2005. Forinden skal en række betingelser dog være opfyldt.

 

Derfor er selskabet og vore rådgivere i færd med en række forundersøgelser, som skal danne grundlag for det videre forløb. Nogle af de forhold der skal afklares inden selve byggeriet af Maabjerg BioEnergy kan gå i gang er nævnt her:

 

Placering

Der peges på en placering i området omkring Måbjerg Værket. Der er gode muligheder for samspillet mellem Bioenergianlægget og varmeværket. I sommerhalvåret producerer værket overskudsvarme, som kan anvendes i bioernergianlægget. Omvendt kan biogassen fra anlægget anvendes hos Måbjergværket som erstatning for naturgas om vinteren.

 

Formalia

Inden et anlæg af denne størrelse kan opføres skal de nødvendige tilladelser nødvendigvis være på plads. Der skal udarbejdes VVM-redegørelse, indhentes miljøgodkendelser, byggesagen skal godkendes af de offentlige myndigheder og meget mere. Derudover er selskabet i gang med en vigtig dialog med naboer og grundejere, som vil blive berørt af projektet.

 

Finansiering

Den endelige finansiering skal på plads. Den samlede investering i projektet skønnes at blive på ca. 260 millioner DKR. Herunder skal muligheder for afsætning og driftsøkonomi i anlægget analyseres nærmere.

 

 

 

 

 

 

 

Anlæggets størrelse

 

Det færdige anlæg ventes at brede sig over 6 hektarer. Det svarer til ca. 12 fodboldbaner.