Din sti: Vækst på tværs -> Anlægget -> Anlæggets opbygning
  
  
 

Anlæggets opbygning


Der arbejdes hele tiden på at optimere den teknologi, der skal drive
Maabjerg BioEnergy. Der er allerede gjort mange erfaringer i Danmark og
i udlandet indenfor biogasproduktion. Disse erfaringer, kombineret med
den nyeste viden danner grundlaget for anlægget.


Anlægget tilføres gylle og ensilage fra landbruget, industriaffald,
døde dyr, slam og organisk husholdningsaffald. Heraf produceres
energi (biogas), tørstof (fosfor og organisk kvælstof) og renset gødning, som returneres
til landbruget.

I processen holdes biomasse fra industriaffald, slam og døde dyr
adskilt fra biomasse fra gylle og ensilage. Det skyldes, at biomasse fra den første
gruppe ikke må spredes på marker, der skal anvendes som græsningsareal.

Tegningen nedenfor viser i meget forenklet form, hvordan processen