Din sti: Vækst på tværs -> Anlægget -> Transport
  
  
 

Transport

 

Det giver sig selv, at transporten af næsten 400.000 tons gylle om året frem til Maabjerg BioEnergy er en stor udfordring. Beregninger viser at også, at hvis transporten udelukkende består af lastbiler, vil der være behov for et sted mellem 40 og 50 vogntog i døgnet til og fra Maabjerg BioEnergy.

 

Den mest bedste løsning ser ud til at være en kombination af omfattende rørsystemer og lastbiltransport. Der arbejdes derfor med muligheden for at etablere et rørstem i grenstruktur fra anlægget og ud i oplandet. Undervejs på strækningerne vil være en række knudepunker, hvor leverandørerne kan aflevere gyllen.  

 

 

Afstande

 

 

En leverandør af gylle til anlægget har i gennemsnit en afstand på 16 km til Maabjerg BioEnergy.

 

Den samlede investering i rørsystemer ventes at blive på 60 millioner kroner.

 

 

På kortet illustreres afstanden fra anlægget og ud i oplandet. Den orange ring angiver en afstand på 10 km, den grønne 20 km og den blå 30 km.