Din sti: Vækst på tværs -> Tidsplanen
  
  
 

Tidsplanen

 

Maabjerg BioEnergy har i samarbejde med sine rådgivere lagt en tidsplan for projektet.

 

Tidsplanen indeholder en planlægningsfase, en projekteringsfase og en anlægsfase. De forskellige faser overlapper hinanden. Det skyldes at det igangsatte arbejde i én fase ofte fortsætter, selvom næste fase sættes i værk.

 

F.eks. kan det forventes at dele af den formelle myndighedsbehandlingen i planlægningsfasen vil fortsætte, selvom projekteringsfasen sættes i gang.

 

 

Fase start             slut             

1.Planlægningsfasen

Analyser  Beskrivelser

Myndighedsbehandling                        Offentlighedsinddragelse

Finansiering

Støtteprogrammer

 

Oktober 2003 August 2004

2.Projekteringsfasen

Prækvalifikation

Udbud

Byggesagsbehandling

 

Oktober 2003 Oktober 2006

3.Anlægsfasen

Detailprojektering

Byggeri

Test

Prøvedrift

Overtagelse

 

Januar 2005 April 2007

 

 

Støtte fra EU

 

Maabjerg BioEnergy har søgt om støtte til projektet fra EU's Concerto Program.

 

Concerto er en del af EU's 6. rammeprogram for forskning og udvikling. Programmet lægger stor vægt på samarbejde og integration af teknologier.

 

Selvom biogas er en kendt teknologi, betragter vi Maabjerg BioEnergy som et særdeles innovativt projekt på grund af projektets hidtil usete størrelse og involveringen af mange projekter.

 

Maabjerg BioEnergy og vore partnere har søgt sammen med konsortier i Holland og Storbritannien.

 

Læs mere om projektet her...