Din sti: Vækst på tværs
 

ECOSTILER

 

Maabjerg BioEnergy har sammen med partnere i Holland og Storbritannien søgt EU's Concertoprogram om støtte til projektet. Konsortiet har afleveret en samlet projektbeskrivelse med titlen ECOSTILER (Energy efficient COmmunity STimulation by use and integration of Local Energy Resources).

 

ECOSTILER handler om at fremme brugen af lokalt produceret energy i nærområdet gennem 3 projekter, som er nært beslægtede. Hvert projekt har en gruppe af partnere. For Maabjerg BioEnergy's vedkommende er der tale om Maabjerg BioEnergy A/S, energirådgivningsselskabet Enervice og Novem.

 

Desuden er der en række observatører i blandt andet Italien, Sverige, Slovenien, Litauen og Spanien tilknyttet. Nøgleelementerne er brugen af biogas som energiressource og lokal varmeforsyning. De tre projekter har en række lighedspunkter og  kan hver især indgå i en synergi/videndeling med de øvrige projekter.

 

Parterne i projektet forpligter sig blandt andet til at videreformidle viden og resultater til resten af Europa. For Maabjerg BioEnergys vedkommende vil det ske gennem publikationer, web og oprettelse af et internationalt besøgscenter i tilknytning til anlægget og Novem. 

 

 

ECOSTILER partnere


Amsterdam New West er et lokalsamfund med ca. 50.000 husstande Har en målsætning om at reducere CO2 udslippet  med 50 procent i forbindelse med en renovering, som ventes at være færdig i 2015. Der fokuseres på forbrugeradfærd, vindenergi, forbedret teknik i varmeforsyningen og anvendelse af biogas i varmeproduktionen.

London Southwark er et lokalsamfund, som har opnået en høj energi- og miljømæssig standard. De har gennemført et projekt omkring stærk reduktion af CO2 udslip i lokalområdet og der er en høj deltagelse af borgerne i lokalområdet. Der er planer om at renovere centralvarmesystemet og integrere et biogasbaseret varmeværk.