Din sti: Vækst på tværs -> Energi og miljø -> Landbruget og Maabjerg BioEnergy
  
  
 

Landbruget og Maabjerg BioEnergy

 


 

Interessen blandt egnens landmænd er stor og der var ved etableringen af Maabjerg BioEnergy A/S mere  end 200 tilmeldte. Det svarer til knap 27.000 dyreenheder. Landmændene forventer at projektet kan løse en række produktions- og miljøproblemer på de enkelte bedrifter. Det sker blandt andet  gennem en bedre fordeling og højere udnyttelse af næringsstoffer i husdyrgødningen, eksport af dyreenheder samt mindre lugtgener i lokalområdet.

Det er meningen, at landmanden leverer hele sin gylleproduktion til anlægget. Han får så flydende gødning tilbage svarende til sit harmoniareal.

 

Hvis der er for meget gødning i forhold til landmandens harmoniareal, afsættes overskudsgødningen til andre bedrifter eller ved at eksportere tørstoffraktionen.

  

 

 

Krav til landmanden

 

Installationer på den enkelte bedrift afhænger af om der skal ske en rørtilslutning eller om transport skal ske med lastbiler. Hvis transporten skal ske med lastbiler forudsættes at der er gode tilkørselsforhold der kan anvendes hele året.

 

Desuden er det vigtigt at lagertanke til flydende gødning har et forsvarligt flydelag eller anden overdækning for at nedsætte fordampningen. Den flydende gødning danner ikke selv flydelag da den er næsten lige så tynd som vand. Det betyder også at det ikke længere er nødvendigt at foretage omrøring forud for udkørsel.