Din sti: Vækst på tværs -> Energi og miljø -> Lugt
  
  
 

Lugt

 

 

På trods af at Maabjerg BioEnergy kommer til at behandle tonsvis af gylle, døde dyr og andet affald vil det formentlig ikke komme til at påvirke naboerne. Gyllen vil blive transporteret til anlægget igennem et lukket rørsystem, og aflæsning af affald og døde dyr vil komme til at foregå i lukkede aflæssehaller.

 

Røgen fra anlægget vil blive ført igennem et gasrensningssystem. ligesom det i dag sker med røgen fra Måbjergværket. Det betyder med andre ord, at beboere i nærområdet trygt vil kunne åbne vinduerne uden at få gyllelugt ind med vestenvinden.

 

Også for naboerne til de deltagende landmænd er der en gevinst. Den gødningsvædske, som landmanden får tilbage fra anlægget er tyndtflydende og lugter ikke så kraftigt. Det, at den er tyndtflydende betyder også, at vædsken optages lettere i jorden. Dermed ligger den ikke på overfladen og lugter, som det kan være tilfældet med den ubehandlede gylle.

 

 

Navn 
Efternavn 
Adresse 
By 
E-mail 
Skriv din kommentar
her: