Din sti: Vækst på tværs -> Energi og miljø
  
  
 

Energi og miljø

 

Ringkjøbing Amt, hvor Maabjerg BioEnergy hører hjemme, har i forvejen stor fokus på udvikling og produktion af bæredygtig energi. Der findes allerede i dag en række mindre biogasanlæg og amtet er også hjemsted for nogle af verdens største vindmølleindustrier(Bonus Energy og Vestas).

 

Som et af Danmarks vigtigste landbrugsområder er det naturligt at Ringkjøbing Amt også bliver hjemsted for verdens største bioenergianlæg. Anlægget vil have positiv effekt på en række miljøproblemer og samtidig bane vejen for brugen af nye energikilder i stor målestok.

 

  • Reduktion af fosfor og kvælstof i landbruget.
  • Et gødningsprodukt med færre lugtgener.
  • Næringsstoffer i tørret form afbrændes og asken sælges videre til gødningsproduktion
  • Herved produceres varme, som kan anvendes til energiproduktion 
  • Reduktion i CO2 ved at anvende biogas som energikilde i lokalområdet.
  • Anvendelse af organisk affald fra fødevareindustrien i biogasproduktionen
  • Beskæftigelsen i landbruget opretholdes samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

 

 

 

 

 

 

Energieffekt

 

De nedenstående tal viser gevinsten i forhold til nu.

 

Varme 69.700 MWh (4.600 husstande)

Heraf fra biogas ca. 43 %

Heraf fra fiberfraktion ca. 57 %

 

El 47.100 MWh (11.000 husstande)

Heraf fra biogas ca. 76 %

Heraf fra fiberfraktion ca. 24 %

 

Miljøeffekt

 

Nedenstående tal viser reduktion i forhold til nu.

 

Kvælstof

416 tons / år (29 %)

 

Fosfor

430 tons / år (+100 %)

 

Lugtgener

reduceres med ca. 80 %

 

Transport:

ton km / år reduceres med 40 %