Din sti: Vækst på tværs -> Dokumentation
 

Dokumentation

 

Maabjerg BioEnergy vil få afgørende betydning for miljøet og på den fremtidige beskæftigelse i landbruget. Det viser en rapport, som Maabjerg BioEnergy har fået udarbejdet med hjælp fra blandt andet Rambøll.

 

Rapporten konkluderer, at projektet, hvis det gennemføres, vil få overraskende stor effekt på miljøet, fremtiden energiforsyning og beskæftigelsen i landbruget.

 

Rapporten kan downloades i pdf her på siden sammen med en sammenfatning og bilag.

 

Rapport (pdf)

 

Sammenfatning (pdf)

 

Bilag Landbrug

 

Bilag Energi

 

Bilag Figurer

 

Fakta om Maabjerg BioEnergy (pdf)

 

Rettelse 23.1.2022

 

I første udgave af det trykte materiale er der ved gennemgang af Bilag – Landbrug fundet en fejl i fastsættelsen af fosformængden i scenarie A (udgangspunktet for samtlige fosforberegninger). Den oprindelige fastsatte mængde var ved en regnefejl fastsat til 750.000 kg P/år fra Maabjerggården.  Ved en efterfølgende kontrolberegning er fosformængden genberegnet og reduceret til 634.843 kg P/år fra Mabjerggården. Denne ændring får ikke indflydelse på den overordnet konklusion vedrørende etablering af Maabjerg BioEnergy.

 

Rettelsesblad kan hentes her (pdf).

 

Rettelserne er sat ind i rapport samt bilag her på siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Har du kommentarer eller spørgsmål til rapporten er du velkommen til at kontakte Maabjerg BioEnergy på tlf: 96 12 72 10 eller på mail [email protected]