Din sti: Vækst på tværs -> Anlægget -> Beliggenhed
  
  
  
 

Beliggenhed

 

Maabjerg BioEnergy bliver placeret i tilknytning til Måbjerg Værket (Elsam-ejet kraftvarmeværk), en erhvervsaffaldsterminal og Nordvestjysk Udviklingspark - Nupark. 

 

Måbjergværket er i forvejen biomassefyret og det giver en oplagt mulighed for synergi.

På erhvervsaffaldsterminalen findes der allerede ekspertise og teknologi til behandling af store mængder affald og i Nupark findes der mange forskellige kompetencer indenfor miljø, energi og fødevareområdet.

 

Samtidig er området udlagt til at kunne rumme projekter, som f.eks. et stort bioenergianlæg.