EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

Om Maabjerg BioEnergy

 

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget vil være i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som kan anvendes til videresalg.

 

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet.

 

I kraft af det stærke partnerskab omkring projektet er det muligt at udnytte anlægget optimalt til at udvikle ny viden om anvendelsen af biobrændsel til energiforsyning og om de miljømæssige landvindinger, som forventes af Maabjerg BioEnergy.

 

Vision

 

 

Den overordnede vision for Maabjerg BioEnergy er at etablere et bioenergianlæg, der kan hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal  anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.