EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

Baggrund

 

Planen om at skabe verdens største anlæg for bioenergi opstod i et fællesskab af interessenter tilbage i 2002.

 

Landbruget, repræsenteret af Holstebro-Struer Landboforening (nu Hedens og Fjordens Landbrugscenter) og Holstebro Pelsdyravlerforening, på den ene side og en gruppe virksomheder inden for energi og affaldssektoren (Vestforsyning, Elsam og nomi) på den anden side er gået sammen om arbejdet med etablering af Maabjerg BioEnergy.

 

Formål

 • etablere et renseanlæg for landbrugets regionale husdyrproduktion
 • reducere landmændenes udledning af næringsstoffer ved at behandle rågylden i et biogasanlæg
 • producere biogas som erstatning for traditionelle brændstoffer til energiforsyning
 • anlægget skal danne grobund for udvikling af energiproduktion - herunder virke som et energieksperimentarium
 • salg af gas, varme og fiberfraktion til lokale energiproducenter/distributører
 • udnyttelse af eksisterende infrastruktur og knowhow i regionen

Perspektiver

 

 • reducere landbrugets udledning af kvælstof og fosfor i regionen
 • reducere lugtgener ved udspredelse af gylle
 • mindske arealkravet og opnå en bedre udnyttelse af gyllens plantenæringsstoffer
 • styrke landbrugets konkurrencestilling
 • øge den lokale energiproduktion, baseret på vedvarende energiressourcer
 • skabe og bibeholde arbejdspladser i området
 • bidrage til at styrke udviklingen af moderne effektive biogasanlæg