EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]

21-01-2022 Maabjerg BioEnergy sat i bero


Etableringen af verdens største anlæg til bioenergi baseret på gylle er sat i bero. Bestyrelsen venter på konkrete resultater  af regeringens energiudspil. Som det ser ud nu, er forudsætningerne for at drive et bioenergianlæg, som det i Maabjerg, nemlig ikke på plads.

 

Maabjerg Bioenergy står nu med et fuldt færdigt projekt både juridisk og teknisk, efter at der har været afholdt en prækvalifikation, og er nu klar til at gå i udbud ved de udvalgte firmaer, ligesom alt vedrørende selskabsdannelse, aftaleforhold og kapitalforøgelse er på plads.

 

Bestyrelsen har dog valgt at stille det videre arbejde i bero, indtil der er en yderligere afklaring af forudsætningerne i folketinget.

 

Der har i branchen og i folketinget igennem det sidste halve år har været vedholdende rygter om, at folketinget er indstillet på at hæve den garanterede pris på el produceret på bioenergi, men at det har afventet regeringens nye energiudspil Derfor er bestyrelsen stadig optimistisk for fremtiden, og håber at en afgørelse er lige om hjørnet.

 

Med de bidrag til både CO2 reduktion, vandmiljøet, produktion og beskæftigelse som Maabjerg Bioenergy og andre tilsvarende projekter giver, så nægter vi at tro på at der ikke er opbakning i Folketinget til at fremme sådanne projekter, siger Bestyrelsesformand Martin Merrild, som fortsat tror på en løsning..

 

Maabjerg Bioenergy A/S var selvfølgelig glade for, at EU accepterede en afgiftsfritagelse for afbrænding af fiberfraktionen i gylle i sidste uge, da det er en meget væsentlig forudsætning for projektøkonomien.

 

Desværre har de 2 års ventetid været dyr for projektet, idet de almindelige prisstigninger på de væsentligste komponenter i projektet, i den mellemliggende periode er steget med mellem 12 til 27 %, hvilket selvsagt har forringet økonomien væsentligt.

 

Folkene bag Maabjerg BioEnergy har aldrig forstået hvorfor fiberfraktionen fra gyllen ikke kunne optages i biomassebekendtgørelsen, som man gør i Tyskland og England, så det ikke skal afbrændes efter forbrændingsdirektivets skrappe miljøkrav ligesom f. eks. ved afbrænding af træflis, halm og grønpiller.

 

Det ville nemlig  have betydet, at fiberfraktionen kunne have været afbrændt hos naboen, Måbjergværket, i de  eksisterende biomassekedler. I stedet for skal Maabjerg Bioenergy nu opføre eget afbrændingsanlæg til 50 mio. kr., samt kalkulere med en merudgift til drift .

 

De krav der stilles til Maabjerg Bioenergys afbrændingsanlæg svarer til et affaldsforbrændingsanlæg, hvor der afbrændes industri- og husholdningsaffald.

 

Der foreligger nu yderst detaljerede investerings- og driftsbudgetter for projektet, og de bekræfter de beregninger som brancheforeningen for biogas har fremlagt - at bioenergiprojekter skal have en højere garanteret elpris end de 60/40 øre deflateret, som folketinget bevilgede for flere år siden.