EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

Principper for anlægget


Det giver sig selv, at transporten af næsten 400.000 tons gylle om året frem til Maabjerg BioEnergy er en stor udfordring. Beregninger viser at hvis transporten udelukkende består af lastbiler, vil der være behov for et sted mellem 40 og 50 vogntog i døgnet til og fra Maabjerg BioEnergy.
 
Derfor har Maabjerg BioEnergy valgt en kombination af omfattende rørsystemer og lastbiltransport. Der arbejdes derfor med muligheden for at etablere et rørstem i grenstruktur fra anlægget og ud i oplandet. Undervejs på strækningerne vil være en række knudepunker, hvor leverandørerne kan aflevere gyllen. Ved at anvende rørtransport forhindres lugtgener og den omfattende lastvognstrafik på landevejene ind til anlægget undgås. 
 

Rørsystemets opbygning


Rørsystemet etableres i stjerneformation fra Maabjerg BioEnergy og cirka 16 km ud i oplandet. Langs med rørledningerne placeres en række knudepunkter med lagertanke, hvorfra gyllen pumpes ind til biogasanlægget.
 
Rørledningen består af et dobbeltrør. Det ene anvendes til at føre gyllen frem til anlægget og i det andet rør returneres den rensede gylle til lagertanke ved knudepunkterne. Leverandøren afleverer gylle ved knudepunkterne og henter slutproduktet samme sted. Knudepunkterne etableres typisk på større landbrug langs med strækningen. Alt i alt forventes der at være et sted mellem 40 og 50 knudepunkter.