EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

Placering


Anlægget placeres i forbindelse med Måbjergværket (DONG Energy), som i forvejen er biomassefyret, hvilket giver en oplagt mulighed for synergi og den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Desuden placeres Maabjerg BioEnergy tæt ved nomi affaldsterminal og Nupark – Nordvestjysk Udviklingspark. Denne placering muliggør samarbejde med nomi om forskellige affaldsfraktioner og faciliteter samt udnyttelse af viden og faciliteter i Nupark.

Lugt


På trods af at Maabjerg BioEnergy kommer til at behandle tonsvis af gylle og industriaffald, er det målet at det ikke kommer til at påvirke naboerne. Derfor har lugtproblematikken topprioritet hele vejen og netop bekæmpelsen af lugtgener indgår i det EU-program, som bidrager til projektet. 

 

Der er udarbejdet en omfattende lugtstrategi for anlægget.
 
Gyllen vil blive transporteret til anlægget igennem et lukket rørsystem, og aflæsning af affald mm. vil komme til at foregå i lukkede aflæssehaller.
Røgen fra anlægget vil blive ført igennem et gasrensningssystem ligesom det i dag sker med røgen fra Måbjergværket.


Den gødningsvæske, som landmanden får tilbage fra anlægget er tyndtflydende og lugter ikke så kraftigt. Det, at den er tyndtflydende betyder også, at væsken optages lettere i jorden. Dermed ligger den ikke på overfladen og lugter, som det kan være tilfældet med den ubehandlede gylle.