EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

Sådan virker anlægget

 


Der arbejdes hele tiden på at optimere den teknologi, der skal drive Maabjerg BioEnergy. Der er allerede gjort mange erfaringer i Danmark og i udlandet inden for biogasproduktion. Disse erfaringer, kombineret med den nyeste viden danner grundlaget for anlægget.
Anlægget får kapacitet nok til at behandle 450.000 tons biomasse om året. Heraf vil de 386.000 være gylle fra landbruget. Den samlede produktion af biogas kan dermed nå op på 14,5 millioner m3 biogas.
Det svarer til husdyrgødning fra ca. 25.000 dyreenheder. Hertil tilføjes organisk affald fra fødevareindustrien og spildevand.

VisionDen overordnede vision for Maabjerg BioEnergy er at etablere et bioenergianlæg, der kan hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal  anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.