EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

ECOSTILER

 

Maabjerg BioEnergy har sammen med partnere i Holland og Storbritannien søgt EU's Concertoprogram om støtte til projektet. Konsortiet har afleveret en samlet projektbeskrivelse med titlen ECOSTILER – Energy efficient COmmunity STimulation by use and Integration of Local Energy Resources.
 
ECOSTILER handler om at fremme brugen af lokalt produceret energi i nærområdet gennem tre projekter, som er nært beslægtede. Hvert projekt har en gruppe af partnere. For Maabjerg BioEnergy's vedkommende er der tale om Maabjerg BioEnergy A/S, energirådgivningsselskabet Enervice og Nupark.
 
Desuden er der en række observatører i blandt andet Italien, Sverige, Slovenien, Litauen og Spanien tilknyttet. Nøgleelementerne er brugen af biogas som energiressource og lokal varmeforsyning. De tre projekter har en række lighedspunkter og  kan hver især indgå i en synergi/videndeling med de øvrige projekter.
 
Parterne i projektet forpligter sig blandt andet til at videreformidle viden og resultater til resten af Europa. For Maabjerg BioEnergy's vedkommende vil det ske gennem publikationer, web og oprettelse af et internationalt besøgscenter i tilknytning til anlægget og Nupark.
 
Amsterdam New West er et lokalsamfund med ca. 50.000 husstande. Projektet bygger på en målsætning om at reducere CO2 udslippet med 50 procent i forbindelse med en renovering, som ventes at være færdig i 2015. Der fokuseres på forbrugeradfærd, vindenergi, forbedret teknik i varmeforsyningen og anvendelse af biogas i varmeproduktionen.

London Southwark er et lokalsamfund, som har opnået en høj energi- og miljømæssig standard. Der er gennemført et projekt omkring stærk reduktion af CO2 udslip i lokalområdet og der er en høj deltagelse af borgerne i lokalområdet. Der er planer om at renovere centralvarmesystemet og integrere et biogasbaseret varmeværk.