EnglishMaabjerg Bioenergy A/S
Nupark 51 · DK-7500 Holstebro
Tlf +45 9612 7200
Fax +45 9612 7201
[email protected]
 

Besøgscenter


 
Der etableres et besøgscenter i forbindelse med Maabjerg BioEnergy.
Besøgscentret skal demonstrere: 

 

  • hvordan Maabjerg BioEnergy fungerer i forhold til energiforsyningen
  • hvordan logistikken omkring anlægget er bygget op
  • hvordan fosfor fra landbruget bliver omdannet til en eksportvare
  • hvordan vi løser lugtproblemer med ny teknologi, så lugten fra processen ikke generer naboerne energimæssige resultater i forbindelse med projektet


Centret vil tilbyde guidede rundvisninger, film, lysbilledshows samt udstillinger om projektet, energimæssige resultater som fx reduktion af CO2 og andre miljømæssige forbedringer. 
 


 

Undervisning


 
Besøgscentret vil desuden fungere som et uddannelsescenter for skoleklasser, studerende og forskere – danske såvel som udenlandske. Undervisningen vil give et indblik i og forståelse for nye og forskellige energiformer, i selve Maabjerg BioEnergy anlægget, inklusiv processer og resultater.

VisionDen overordnede vision for Maabjerg BioEnergy er at etablere et bioenergianlæg, der kan hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal  anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.