Din sti: Vækst på tværs -> Erhvervspark
 

Novem Park

En erhvervspark for virksomheder med visioner

 

 

Rundt om Novem Centeret er 80 hektarer udlagt til erhvervspark. I begyndelsen af 2005 udbydes det første område til salg for virksomheder.

 

Novem Park bliver ikke bare en almindelig erhvervspark, men et område som indgår i en større helhed med NOVEM Centeret som et naturligt centrum. I Novem Park vægtes netværks- og fællesskabstanken højt, og det vil også komme til udtryk i arkitekturen: Virksomheder i parken vil blive forbundet af en gennemgående, glasoverdækket klimaskærm og de vil alle blive en del af fællesskabet i NOVEM.

 

På fotoet nedenfor er 1. etape af grundsalget i Novem Park markeret med gråt. Grundene langs med Struer Landevej (nederst i billedet) vil blive udbudt først startende med de grunde der ligger tættest på Novem Centeret (yderst til venstre). Dermed sikres det at de første virksomheder kan forbindes med resten af Novemkomplekset fra starten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsalg i Novem Park

 

I starten af 2005 udbydes de første grunde til salg i Novem Park. Er du interesseret i at få mere at vide om mulighederne er du velkommen til at kontakte direktionssekretær Bett B. Andersen på 96 12 73 17 eller på email