Anlægstidsplan

Beslutningen om at realisere projektet blev truffet endeligt den 4. juni 2010, hvorefter anlægsarbejdet straks blev igangsat med de nødvendige jordarbejder og klargøring af området til byggeriet.


I juni og juli blev de nødvendige entrepriseaftaler indgået, således at byggeriet kan igangsættes.


Den 16. august 2010 - dagen for første spadestik - begyndte byggeriet af den centrale bygning i hele anlægget, som udover en mindre administrationsdel indeholder en række essentielle procestekniske funktioner.


I den nedenstående figur kan du se tidsplanen for alle entrepriserne. Ifølge denne skal anlægget gå i prøvedrift i november måned 2011 og i kommerciel drift i april måned 2012.

 


Siden er opdateret 31. juli 2011