Fakta

Projektet er født som et miljøprojekt, der skulle begrænse udledning af næringsstoffer til vandløb og fjorde, og samtidig skulle det medvirke til, at beskæftigelsen i landbruget og følgeerhvervet kunne opretholdes lokalt.

Endelig skulle projektet udnytte biomasseressourcen til gavn for samfundets energibalance og klimaet.
 

Det er i hele projektforløbet lykkedes at fastholde de mange målsætninger.

 

Værd at vide om Maabjerg BioEnergy:

  • Omdanner ca. 650.000 tons biomasse / år til ren energi - varme og el.

  • Producerer årligt 17,8 millioner kubikmeter biogas.

  • Total investering på 398 mio. kr.

  • Nettogevinst på 45 mio. kr./år.

  • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i ca. 5.000 / 12.000 boliger.

  • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.

  • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år.

  • Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.

  • Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.

 

Tallene i faktaboksen er ajourført 2. august 2013.


Siden er opdateret 2. august 2013