Klima/Energi

Maabjerg BioEnergy vil kunne dække fjernvarmebehovet i 5000 boliger og el-forbruget i 12.000 boliger.

 

Nettoenergi i MWh (Megawatt-timer)

 

Varme

El

I alt

Biogas

58.200

49.100

107.300

Fiber

15.100

6.900

22.000

I alt

73.300

56.000

 

 

Klima - årlig CO2-besparelse i tons

Energiomsætningen 21.600
Landbruget 31.500
I alt 53.100

 

Miljø - biogas skåner vandmiljøet

 

Landbrugets udspredning før/efter Maabjerg BioEnergy (tons/år):

 

 

Før

 

Efter

 

Reduktion

 

Kvælstof 2.259 2.150 109
Fosfor 599 288 311

 

Beskæftigelse

 

Uden Maajerg BioEnergy ville landbrug og fødevareerhverv miste 300 arbejdspladser.


Siden er opdateret 27. juni 2011