Økonomi

Maabjerg BioEnergy er grundlæggende bygget op som et varmeforsyningsprojekt med en "hvile i sig selv"-økonomi, hvilket indebærer, at eventuelle over- eller underskud reguleres over varmeprisen.

 

Der er således ikke andre, der får del i et eventuelt overskud ud over almindelig
forrentning af egenkapitalen. Det betyder, at det har været muligt at opnå kommunegaranti på de hjemtagne lån og dermed en meget lav rente.
 

Alle aftaler i projektet er baseret på "substitutionsprincippet" med en rabat på 10 %, hvilket indebærer at de firmaer, vi samarbejder med grundlæggende sparer 10 % i forhold til den nuværende situation. Dette gælder også varmeforbrugerne.


Investeringsoversigt , mio . kr . 

Bioenergianlæg 295
Røranlæg, gylletransport mv. 56
Diverse 24
I alt 375
EU-tilskud 25
Nettoinvestering 350

 

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomisk er der to gevinster ved Maabjerg BioEnergy, dels den energimæssige, hvor der spares brændselsomkostninger og produceres attraktiv el, og dels den landbrugsmæssige ved opretholdelse af produktionen.


I alt er der tale om en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr. over 20 år.


Siden er opdateret 27. juni 2011