Information

Maabjerg BioEnergy er verdens største anlæg af sin art. Allerede inden byggeriet havde projektet vakt stor opmærksomhed.

 

Nu, hvor anlægget står færdigt, vil vi give besøgende mulighed for at se nærmere på processen med fremstilling af biogas, samt hvorledes biogasfremstillingen spiller sammen med energiforsyningen og landbrugets gødningsanvendelse.

 

Vi tilbyder guidede rundvisninger, film, lysbilledshows samt udstillinger om projektet, energi- og miljømæssige  resultater, som f.eks. reduktion af CO2 og reduktion af næringsstoffernes udledning til vandmiljøet.

 

Læs vores profilmagasin

I forbindelse med den officielle indvielse 18. juni 2012 udgav Maabjerg BioEnergy i samarbejde med Midtjyske Medier et profilmagasin. Det blev husstandsomdelt i Holstebro og Struer. Klik på billedet for at læse magasinet.


Siden er opdateret 6. september 2012