Contact Maabjerg Bioenergy

Maabjerg BioEnergy Drift A/S

CEO Jørgen Udby

Vestforsyning A/S

+45 96 12 73 11

 

CEO Knud Schousboe

Struer Forsyning A/S

+45 96 84 22 35

 

Press inquiries  

Thomas Maxe

MAXEffekt PR & Kommunikation

[email protected]

+45 41 57 21 57 

 

Construction technical consultant

Direktør Finn Duus

Plan & Projekt A/S

+45 86 92 93 44

  

Maabjerg BioEnergy A.M.B.A. (supplier's association)   

CEO Alan Lunde

Landbrugscenter Heden & Fjorden

+45 96 29 66 66


Siden er opdateret Wednesday, August 31, 2021