Arla-mejeri bytter valle for biogas

7. december 2014

Parterne sætter underskrift på samarbejdsaftalen. Fra venstre er det adm. direktør Knud Schousboe, Struer Forsyning / Maabjerg BioEnergy, adm. direktør Jørgen Udby, Vestforsyning / Maabjerg BioEnergy, og energy manager Poul Erik Madsen, Arla Foods. Foto: Jens Bach.

Arla Food Energy og Maabjerg BioEnergy tager første skridt til et langsigtet partnerskab om energiforsyning

 

PRESSEMEDDELELSE: Det seneste år har Arla Foods leveret restproduktet valle til det lokale biogasanlæg Maabjerg BioEnergy. Erfaringerne med samarbejdet har været så positive, at parterne nu har underskrevet en hensigtserklæring, der baner vej for et langsigtet og gensidigt partnerskab: Arla Foods skal fortsætte leverancen af valle, og til gengæld vil Maabjerg BioEnergy forsyne Holstebro Smørmejeri med miljøvenlig biogas.

 

Samtidig med byttehandelen har Arla Food Energy indgået aftale med Holstebros forsyningsselskab Vestforsyning om at undersøge muligheden for leverance af fjernvarme. Hidtil har mejeriet været forsynet med naturgas, mens den lokale fjernvarme er baseret på fossilfri brændsler. Dermed tager Arla Foods et stort spring i den klimavenlige retning.

 

"Arla Foods gør en stor indsats for at reducere energiforbruget både på mejerierne og hos vore leverandører i landbruget. Men det er ikke så tit, vi også får medindflydelse på, hvordan energien bliver produceret. Det er en mulighed, som vi gerne griber, især fordi det bygger på et eksisterende samarbejde, som har været rigtig godt for begge parter," siger energy manager Poul Erik Madsen, Arla Foods.

 

Arla Foods har en målsætning om inden 2020, at reducere CO2-udledningen med 25% i forhold til 2005, og at 50% af den energi , der anvendes til produktion, skal komme fra ikke fossile kilder.

 

Partnerskabet vil gavne fjernvarmekunder i hele Holstebro- og Struer-området, fortæller Jørgen Udby, der er adm. direktør for Maabjerg BioEnergy og Vestforsyning.

 

"Aftalen med Arla Foods vil give os en bedre udnyttelse af kapaciteten på både biogasanlægget og i fjernvarmeproduktionen. Og når vi har en kollektiv varmeforsyning, så får vi alle sammen fordel af det i form af forsyningssikkerhed og miljøvenlig energi til fornuftige priser," siger Jørgen Udby.

 

Især biogasanlægget har været udfordret af sin egen succes. Efter en indkøringsfase er anlægget blevet så effektivt, at det i perioder har knebet med at afsætte gassen til de lokale varmeværker. For eksempel måtte man i foråret afbrænde biogas i den blå luft, da det nærliggende kraftvarmeværks turbine fik driftstop.

 

"Forsyningssikkerhed gælder begge veje. Det går godt med at skaffe råvarer til Maabjerg BioEnergy, og med Arla Foods som ny biogaskunde får vi også større stabilitet på afsætningen," siger Jørgen Udby.

 

Arla Foods vil fremover aftage 3 millioner kubikmeter biogas årligt. Ved udgangen af 2014 vil Maabjerg BioEnergy have fremstillet knap 21 millioner kubikmeter biogas. Det er netop 3 millioner kubikmeter mere end oprindeligt budgetteret.

 

Med underskrivelse af hensigtserklæringen går Arla, Maabjerg BioEnergy og Vestforsyning nu i gang med blandt andet at søge tilladelse til at anlægge en cirka 6 km lang gasledning.

 

Målet er, at energiforsyningen skal være på plads til sommer 2015 og fortsætte i foreløbig ti år.

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Energy manager Poul Erik Madsen, Arla Foods, tlf. 89 38 15 19

Adm. direktør Jørgen Udby, Vestforsyning og Maabjerg BioEnergy, tlf. 51 58 73 11

 

Foto til pressebrug kan downloades i høj opløsning her


« Tilbage

Siden er opdateret 7. december 2014