Bioethanol-projekt lærer af Maabjerg BioEnergy

21. december 2011

Endnu inden Maabjerg BioEnergy er taget i brug, er der ved at blive lagt planer for opførelse af et endnu større anlæg til produktion af bioethanol på nabogrunden. Målet er, at den kommende fabrik årligt skal producere 50 - 70 millioner liter bioethanol.

 

Maabjerg BioEnergy's samarbejde med landbruget er til stor inspiration for et nyt bioethanol-projekt.

En så stor produktion kræver store mængder råvarer, nærmere bestemt mere end 300.000 tons halm på årsbasis. Det bliver lidt af en udfordring for Maabjerg Energy Concept, som er konsortiet bag de store planer. Parterne i konsortiet er DONG Energy, det vestjyske affaldsselskab Nomi samt Vestforsyning og Struer Forsyning. De to sidstnævnte ejer i forvejen Maabjerg BioEnergy Drift A/S.


Vestforsynings projektudviklingschef Søren Holm Pedersen er udpeget til at repræsentere konsortiet i en ny arbejdsgruppe, der skal kortlægge, hvordan man får tilvejebragt de store mængder halm.


"Maabjerg BioEnergy har et rigtig godt samarbejde med landbruget. Der er udviklet en god model, hvor driftsselskabet har indgået en langtidskontrakt med en fælles leverandørforening, som garanterer leverance af den aftalte mængde til den aftalte pris. Til sammenligning har kraftvarmeværkerne typisk aftaler med hver enkelt landmand," forklarer Søren Holm Pedersen.


Til bioethanolprojektet vil der dog være brug for så mange leverandører, at man får brug at videreudvikle modellerne for samarbejde med landbruget. Derfor mødtes repræsentanter for parterne for nylig på Axelborg, hvor Landbrug & Fødevarer selv foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe.


"Vi skal prøve at udvikle en slags leverandørmanual, som beskriver kravene til hver enkelt landmand. Samtidig skal vi se på, hvordan man kan udarbejde langtidskontrakter, så vi får fordelt ansvar og risiko," siger Søren Holm Pedersen.


Halm fra Nord- og Sydjylland

En væsentlig opgave for arbejdsgruppen bliver også at skaffe overblik over, hvor man skal finde de store mængder halm.

"Generelt siger man, at landmændene selv anvender en tredjedel af den del af halmen, som kan bjærges, til foder og strøelse. Den anden tredjedel bliver brændt af i kraftvarmeværker, og den sidste tredjedel er en 'reserve'. Hvis man tager hele den bjærg-bare reserve i hele Region Midtjylland, vil der lige nøjagtigt være nok til at forsyne Maabjerg Energy Concept," forklarer Søren Holm Pedersen.

Tidligere har Maabjerg Energy Concept meldt ud, at man forventer at modtage halm fra landbrug i en radius af 50 - 70 km, men cirklen bliver formentlig større, hvis ikke halmen reduceres som brændsel i  kraftvarmeværkerne, hvor den i øvrigt ikke udnyttes så effektivt som i MEC konceptet.

 

Halm-energi kan blive eksportvare

"Danmark er faktisk et af få steder i Verden, hvor man overhovedet bruger halmen til noget. De fleste andre steder bliver det enten pløjet ned eller brændt af, som man også gjorde herhjemme engang. Det gælder f.eks. også i Asien, hvor halm fra rismarker og bomuldsproduktion bliver brændt af, mens man samtidig fyrer med kul på kraftværkerne.
Som et led i projektet vil der blive udviklet logistiksystemer og en masse praktiske løsninger, der kan effektivisere hele fødekæden til bioethanolanlægget, og dermed er der et enormt potentiale for erhvervsudvikling og eksport af teknologi og know-how i vores måde at anvende halm til energiproduktion," siger Søren Holm Pedersen.


Foreløbig har de store planer dog ikke forladt tegnebrættet. Energistyrelsens 'Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram', EUDP, har netop givet tilsagn om støtte til et omfattende analysearbejde - et såkaldt 'feasibility study'.

 

I april 2012 skal de mere end 30 fuldtidsbeskæftigede projektdeltagere fremlægge resultaterne, og så skal konsortiet tage endeligt stilling til, om, hvornår, hvordan - og i hvilket omfang - de ambitiøse planer skal realiseres.

Du kan læse meget mere om Maabjerg Energy Concept på www.maabjergenergyconcept.dk.

 


« Tilbage

Siden er opdateret 21. december 2011