Biogasanlæg kører på fuld kraft – og lidt mere til

4. februar 2014

Det går godt hos nordvestjyske Maabjerg BioEnergy, der er et af verdens største industrielle biogasanlæg. Rigtig godt endda. Anlægget producerer i øjeblikket cirka 2.300 kubikmeter biogas i timen - døgnet rundt, og produktionen har nu i et par måneder ligget over budgettet. Rekorden blev slået i uge 3, hvor produktionen var hele 15 procent over budgettet. Samlet set forventer biogasanlægget i år at omdanne cirka 800.000 tons biomasse til knap 21 millioner kubikmeter gas.

 

Maabjerg BioEnergy blev officielt indviet i sommeren 2012, men det har været "en sej start" at få anlægget op på fuld kraft, konstaterer adm. direktør Jørgen Udby.

 

"Hovedanlægget har fra begyndelsen været teknologisk velfungerende, men vi måtte for et års tid siden konstatere, at det gik for langsomt med at skaffe råvarer nok til at opretholde den forventede gasproduktion. Derfor lagde vi en ny strategi, som har mere end fordoblet tilførslen af råvarer, og det ser vi nu de positive resultater af," siger Jørgen Udby.

 

En af de store udfordringer har været at skaffe husdyrgødning i tilstrækkelige mængder, og ikke mindst i tilstrækkelig god kvalitet. Ren gylle fra eksempelvis grise har en lav tørstofprocent - det består med andre ord af store mængder vand. Så råvareleverancerne til biogasanlægget er blevet suppleret med dybstrøelse og hønsemøg, og samtidig er der indgået nye aftaler om levering af affald fra fødevareindustrien.

 

"Lastbilerne bliver vejet, og vi tager prøver af samtlige læs, så leverandørerne bliver afregnet efter både mængde og tørstofprocent. Jo mere gas, vi kan producere af et læs biomasse, jo flere penge får leverandøren. Dermed har vi en fælles interesse i at undgå, at lastbilerne ligger og kører rundt med en masse vand, så vi forventer et yderligere løft af kvaliteten på råvarerne, så vi kan fylde endnu mere i tankene," siger Jørgen Udby.

 

Det seneste år har givet Maabjerg BioEnergy uvurderlige erfaringer med at håndtere logistikken. Det er erfaringer, som også vil få stor værdi for Maabjerg Energy Concept, der blandt andet vil opføre en 2G-bioethanolfabrik, forklarer Jørgen Udby, som er bestyrelsesformand for konsortiet bag Maabjerg Energy Concept.

 

"Fremstillingen af 2G bioethanol kræver, at vi kan håndtere indsamling af 300.000 tons halm på årsplan, så det er guld værd, at vi kan trække på erfaringer med at håndtere 800.000 tons biomasse til biogasanlægget," siger Jørgen Udby og tilføjer:

 

"Restprodukter fra ethanol-fremstillingen vil øge produktionen hos Maabjerg BioEnergy fra 21 til 50 millioner kubikmeter biogas, så det er naturligvis også helt afgørende, at vi har styr på basis-produktionen, inden vi udvider kapaciteten yderligere. Og det har vi."

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Adm. direktør Jørgen Udby, tlf. 51 58 73 10

 

Foto af anlægget kan findes her.

 

Foto af Jørgen Udby kan findes på Vestforsynings hjemmeside.

 

Værd at vide om Maabjerg BioEnergy

  • Omdanner ca. 800.000 tons biomasse / år til ren energi - varme og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd.
  • Er budgetteret til at skulle fremstille 21 mio. kubikmeter biogas i 2014.
  • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i ca. 5.000 / 12.000 boliger.
  • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
  • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år.
  • Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
  • Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.
  • Total investering på ca. 400 mio. kr.

« Tilbage

Siden er opdateret 4. februar 2014