Energikoncept får teknologistøtte

20. december 2011

Maabjerg Energy Concept, som Maabjerg BioEnergy er en del af, har planer om bl.a. at opføre en bioethanolfabrik lige ved siden af Maabjerg BioEnergy. Nu har energikonceptetfået tilsagn om udviklingsstøtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

 

Beløbets størrelse er endnu ikke fastlagt, men konsortiet bag energikonceptet, som omfatter vestjyske forsyningsselskaber og DONG Energy, vil bruge pengene til forstærke indsatsen med at undersøge muligheden for at realisere  konceptet i Måbjerg mellem Holstebro og Struer.


 EUDP, som hører hjemme i Energistyrelsen, har taget det grønne energiprojekt med i en pulje af projekter, som er værdige til at modtage statslig udviklingsstøtte. Det har i sig selv stor værdi, fortæller Jørgen Udby, som er bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept:


 "Vi betragter det som en blåstempling fra staten, som anerkender, at det vil være fornuftigt at undersøge vores koncept nærmere. Det er vi naturligvis stolte af, og det vil også have stor værdi for lokalsamfundet, som håber, at Maabjerg Energy Concept vil skabe en masse arbejdspladser."
 Den grønne energiproduktion har været heftigt diskuteret i den senere tid, både politisk og fagligt. Men det skal der også være plads til, mener Jørgen Udby.


 "EU og regeringen lægger op til, at vi i 2020 skal fordoble den mængde af bioethanol, som tilsættes benzin for at gøre den mere klimavenlig. Det giver nogle teknologiske og praktiske udfordringer, som vi må diskutere i åbenhed," siger Jørgen Udby og fortsætter:


 "Det er sandt, at det er vanskeligt at få en god forretning ud af at fremstille 2. generations bioethanol, men Maabjerg Energy Concept adskiller sig fra hidtidige projekter ved en hidtil uset synergi mellem biothanol, biogas og biomassefyret kraftvarmeproduktion. Det giver os nogle unikke fordele, og EUDP bekræfter nu, at det er værd at undersøge nærmere."


 Maabjerg Energy Concept investerer i perioden frem til december 2012 39 mio. kr. på at undersøge mulighederne for at etablere konceptet, herunder en ny bioethanolfabrik. Projektet vil, hvis det bliver realiseret i fuldt omfang, få en investeringsramme på 2-3 milliarder kroner. Som det ser ud lige midt i den første analysefase som afsluttes i marts, vil det blive en god investering, både for investorerne og samfundsøkonomisk.


 "Vi skal i Maabjerg Energy Concept først og fremmest koncentrere os om at optimere konceptets business case. Men som samfund må vi også forholde os til, at Danmark i 2020 får et massivt behov for bioethanol til transportsektoren. Vi tilbyder at producere bioethanolen baseret på halm, hvor alternativet er at importere 1. generations bioethanol fremstillet af fødevarer. Det kan vi ikke være bekendt, når mennesker sulter på kloden," siger Jørgen Udby.

 

Læs mere om Maabjerg Energy Concept på projektets hjemmeside.


« Tilbage

Siden er opdateret 22. december 2011