Fuld gas frem for Nordvestjylland

18. juni 2012


Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Arne Lægaard. Foto: Gert Laursen.

 PRESSEMEDDELELSE: Maabjerg BioEnergy blev officielt indviet mandag 18. juni 2012. Begivenheden markerer, at et af verdens største industrielle biogasanlæg nu går ind i en mere normal driftsfase efter en længere opstartsfase.


 Maabjerg BioEnergy har modtaget støtte fra EU og er deltager i et stort europæisk klima-projekt, men anlægget er først og fremmest en lokal succeshistorie, siger bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift Arne Lægaard:


 "Maabjerg BioEnergy har været smeltedigel for de bedste kræfter i forsyningsbranchen og landbruget: Forsyningskunderne i Holstebro og Struer havde brug for en langsigtet løsning, der kunne skaffe klimavenlig, billig energi. Og landbruget havde brug for en langsigtet løsning på miljøudfordringer i forhold til gylle. Begge parter har fået, hvad de drømte om - og mere til."


 Der skulle gå ti år, fra de første tanker om Maabjerg BioEnergy blev griflet ned på en krøllet serviet, og indtil det færdige projekt kunne blive realiseres. Men det har været besværet værd.


 "Maabjerg BioEnergy har været døråbner for andre store biogasanlæg. Det har krævet et stort arbejde at forhandle med politikere og embedsmænd i både Danmark og EU for at få rammebetingelserne på plads. Lovgivningen var førhen ikke tilpasset, at 'affald' fra landbruget kunne udnyttes som råstof til energi, men Maabjerg BioEnergy har bevist, at vestjysk stædighed ofte lønner sig i den sidste ende," siger Arne Lægaard.


 Han håber, at det færdige biogasanlæg kan blive startskuddet til grøn vækst i hele Nordvestjylland.

"Maabjerg BioEnergy og kraftvarmeværket Måbjergværket, som ligger på nabogrunden, har været helt afgørende faktorer for, at et stort konsortium nu er langt fremme med planer om at opføre en bioethanolfabrik i Måbjerg. Det er netop ved at producere biogas af restprodukter fra bioethanolen, at det overhovedet kan betale sig at fremstille 2. generations bioethanol. Konsortiet bag "Maabjerg Energy Concept" vurderer, at der er cirka 2000 arbejdspladser i et nordvestjysk bioraffinaderi, og vi kan med stolthed konstatere, at uden Maabjerg BioEnergy var planerne aldrig nået længere end til skrivebordet," siger Arne Lægaard.


 Maabjerg Energy Concept forventer i løbet af et halvt års tid at tage endelig stilling til beslutningen om at sætte gang i opførelse af en bioethanolfabrik. Den vil kunne levere 2. generations bioethanol fra 2016.


På kortere sigt har Vestforsyning, Holstebro Kommune og MidtTrafik planer om at omlægge bybusdriften i Holstebro til at køre på biogas. Busserne skal forsynes med gas fra Maabjerg BioEnergy.


EU-klimakommissær Connie Hedegaard skulle have deltaget ved den officielle indvielse, men desværre måtte hun i sidste øjeblik melde fra. Hun sendte i stedet en video-hilsen, som du kan se ved at klikke her.

Kontaktoplysninger for pressen:

Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Arne Lægaard, tlf. 20 16 63 92


Foto til pressebrug kan downloades fra denne side.


 

Værd at vide om Maabjerg BioEnergy:

 • Anlægget er opført af Maabjerg BioEnergy Drift, som er ejet af Holstebros forsyningsselskab Vestforsyning og Struer Forsyning. Selskabet har en langtidskontrakt med Maabjerg BioEnergy Leverandørforeningen A.m.b.a., som forener mere end 100 lokale landbrug.
 • Omdanner ca. 650.000 tons biomasse / år til ren energi - varme og el.
 • Ca. 450.000 tons af biomassen er gylle, mens resten er bl.a. slam fra renseanlægget og restprodukter fra Arlas mejerier i Holstebro.
 • Producerer årligt 17,8 millioner kubikmeter biogas.
 • Total investering på 398 mio. kr.
 • Nettogevinst på 45 mio. kr./år.
 • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.388 / 14.381 boliger.
 • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
 • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 tons/år.
 • Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
 • Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.
 • Maabjerg BioEnergy er en del af EU-projektet ECOSTILER. EU har ydet ca. 27 mio. danske kroner i støtte til anlægget via ECOSTILER, som er en del af CONCERTO-programmet.

 


« Tilbage

Siden er opdateret 18. juni 2012