Gravearbejde langs Ellebækvej

2. december 2011

5. december 2011: Eftermiddagstrafik på Ellebækvej mellem Wagnersvej og Anna Anchersvej. Foto: Thomas Maxe.

 

Maabjerg BioEnergy har påbegyndt nedgravning af en rørledning, som skal lede slam fra Holstebro Centralrenseanlæg ud til bioenergianlægget. Arbejdet er en nødvendig del af forberedelserne til biogasproduktionen hos Maabjerg BioEnergy, og når anlægget er klar til foråret, vil rørledningen lette midtbyen for meget af den tunge trafik til og fra renseanlægget.


Desværre vil gravearbejdet særligt langs Ellebækvej give nogle ulemper for trafikken i den kommende tid.


I samarbejde med entreprenøren har Maabjerg BioEnergy sørget for, at der bliver opstillet lysregulering på særligt belastede strækninger for at lede trafikken sikkert forbi arbejdspladsen. Det sker både af hensyn til trafikkens afvikling og af hensyn til sikkerheden for de mennesker, som arbejder på stedet.


Nedgravning af rørledningen forventes afsluttet til februar. Det er naturligvis ikke alle dele af strækningen, som er lige trafikeret, men vi skynder os så meget vi kan.

 

Klik her for at se et kort over, hvor rørledningen skal ligge.


« Tilbage

Siden er opdateret 5. december 2011