Prækvalifikation vedr. rørtransportsystemer

24. januar 2011

NB: Hent kopi af annoncerne fra EU-Tidende. Se nederst her på siden.

 

Maabjerg BioEnergy er godt i gang med opførelsen af et bioenergianlæg af hidtil usete dimensioner. Vi forventer, at anlægget vil være klar til prøvedrift omkring årsskiftet 2011/2012.

 

Maabjerg BioEnergy består af et bioenergianlæg i Holstebro samt to opsamlingsstationer for gylle placeret hhv. syd og øst for Holstebro. Enhederne vil blive forbundet af nedgravede rørforbindelser. Bioenergianlægget vil også blive rørforbundet det centrale renseanlæg i Holstebro, ligesom der skal laves en biogasledning til Vinderup kraftvarmeværk.

 

Den præcise beskrivelse af opgaverne i denne prækvalifikation, som vedrører rørtransportsystemet, er annonceret i EU-Tidende. Det er naturligvis det materiale, du skal tage udgangspunkt i, hvis du ønsker at komme i betragtning.

 

Vi inviterer til prækvalifikation på 2 opgaver, som skal løses i perioden 15. juni 2011 - 31. januar 2012:

 

1. Teknikentreprise for transportledninger

Opgaven omfatter projektering, levering, montering, prøvekørsel og service i en garantiperiode på pumper, ventiler, omrørere, følere, frekvensomformere m.m. på ledningstransportsystem for transport af gylle og spildevandsslam samt rejectvand.
Gylleledninger omfatter forbindelse imellem Bioenergianlægget og to opsamlingsstationer. Der er en
ledningslængde på ca. 14 km på begge forbindelser. Forbindelserne består af to ledninger ,én for rågylle og én for afgasset gylle.
Ledningerne for spildevandsslam og rejectvand er ca. 6 km lange og transporterer spildevandsslam fra Holstebro Centralrensningsanlæg til bioenergianlægget og rejectvand i den modsatte retning.
Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ledningsforbindelser og levering af tanke samt anlægarbejder på omladestationer udføres under andre entrepriser.

 

2. Etablering af transportledninger m.m.

Opgaven omfatter 3 hovedentrepriser (levering og etablering ) i forbindelse med udførelse af rørtransport systemer for transport af rågylle, afgasset gylle, biogas, spildevandsslam og rejectvand. Der skal etableres rørtransport imellem Maabjerg Bioenergianlæg og Holstebro Centralrensningsanlæg, Måbjergværket, Vinderup Kraftvarmeværk, opsamlingsstation for gylle nordøst for Skave samt opsamlingsstation sydøst for Nr. Felding.

 

Bekendtgørelserne om prækvalifikationerne er sendt til EU-Tidende onsdag den 19. januar 2011.

Sidste frist for prækvalifikation er 25. februar 2011 kl. 12.

 

Du kan hente kopi af materialet for teknikentreprisen ved at klikke her.

 

Den anden annonce finder du ved at klikke her.

 


« Tilbage

Siden er opdateret 16. august 2011