Maabjerg BioEnergy styrer mod overskud

15. maj 2014

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen. Foto: Jens Bach.

Biogasanlægget Maabjerg BioEnergy kører på fuld damp, og kun to år efter at have modtaget sit allerførste læs biomasse, leverer anlægget masser af energi til el- og varmeforbrugere i Holstebro og Struer kommuner.

 

Men det har været lidt af en udfordring at løbe produktionen i gang, og regnskabet for 2013 viser da også et underskud på 10 millioner kroner - heraf et underskud på 4,3 millioner kroner på den primære drift.

 

Resultatet får i årsrapporten betegnelsen "utilfredsstillende", men bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen understreger, at der er lagt en god strategi, og at man har meget positive forventninger til fremtiden.

 

"Selve anlægget har i hele 2013 kørt rigtig godt, men vi måtte tidligt på året konstatere, at der ikke blev leveret biomasse i tilstrækkelige mængder til at producere den biogas, som vi havde budgetteret med. Det medførte en omfattende justering af strategien, sådan at vi sidst på året kom tilbage på sporet, og i begyndelsen af 2014 har produktionen faktisk ligget lidt over forventet," siger Nils Ulrik Nielsen.

 

Ud over at revurdere den praktiske planlægning for indsamling af gylle med de cirka 50 daglige lastbiltransporter har Maabjerg BioEnergy i samarbejde med Leverandørforeningen A.m.b.a. tegnet aftaler med flere leverandører, og de store mængder gylle er blevet suppleret med fastmøg og hønsemøg, som har større gaspotentiale end eksempelvis svinegylle. Endelig har Maabjerg BioEnergy indgået aftaler med fødevareindustrien om leverance af restprodukter, blandt andet Holstebro-mejeriet Arla HOCO.

 

Oven i udfordringerne med logistikken har anlægget også været ramt af tekniske uheld hos aftagerne, sådan at man i perioder ikke har kunnet afsætte biogas til Vinderup Varmeværk og Måbjergværket på grund af problemer med gaskedler og motorer.

 

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen roser både medarbejderne og samarbejdspartnerne i Vestforsyning, Struer Forsyning og landbruget for at have holdt hovedet koldt i anlæggets opstartsfase.

 

"Medarbejderne har reageret hurtigt og fornuftigt på udfordringerne, og alle parter trækker på samme hammel for at bidrage til at skabe en succes. Og det er en succes. Maabjerg BioEnergy sikrer miljøvenlig fjernvarme til meget lave forbrugerpriser, men det er en stor investering, som skal ses i et 20-årigt perspektiv. Vi har justeret kursen, og vi skal nok nå de mål, vi har sat," siger Nils Ulrik Nielsen.

 

Allerede i 2014 forventes et positivt resultat på den primære drift mod sidste års minus på 4,3 millioner kroner. Samtidig er der tegnet nye finansielle aftaler, som gerne skulle reducere anlæggets renteomkostninger og dermed yderligere styrke resultatet på bundlinjen.

 

Hele årsrapporten kan downloades her på hjemmesiden.
« Tilbage

Siden er opdateret 15. maj 2014