Ostevalle fra Arla bliver til grøn energi

22. august 2011

PRESSEMEDDELELSE: Med virkning fra 1. februar 2012 skal Maabjerg BioEnergy i Holstebro aftage al den ostevalle, som er restprodukter fra fremstillingen af Arlas flødeoste på mejeriet i Holstebro. På årsplan bliver det til 98.000 tons ostevalle, og forventningen er, at det vil kunne omsætte til 3,5 - 4 millioner kubikmeter biogas.

Hidtil har Arla afsat ostevallen til foderbrug i lokale landbrug. Men når forsyningsselskaberne i Holstebro og Struer til nytår er færdige med byggeriet af Maabjerg BioEnergy, venter et mere miljøvenligt alternativ. Det glæder de sig til hos Arla i Holstebro, fortæller mejerichef Lene Bjerg Jacobsen:

"Arla tænker på naturen - lige fra indsamling af mælken hos leverandørerne til aflevering af de færdige produkter i butikkerne. Derfor tænker vi også over, hvad der sker med ostevallen, når vi har fremstillet flødeost. Produktionen af biogas er den absolut mest effektive og mest skånsomme måde at sende vallen tilbage til naturen."

Den nye aftale indebærer, at Maabjerg BioEnergy selv sørger for at transportere vallen ud til det nærliggende bioenergianlæg. Hvis lokalplanerne falder i hak, vil det ske via en rørledning, så man helt undgår lastbiltransport. Samtidig overtager Maabjerg BioEnergy et såkaldt RO-anlæg, som flyttes ud på bioenergianlægget. Anlægget bruges til at trække vand ud af vallen.

Adm. direktør for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Jørgen Udby er glad for aftalen.
"Maabjerg BioEnergy har allerede aftaler om at modtage ca. 450.000 tons gylle. Men det giver en bedre og mere effektiv proces på anlægget, når vi kan supplere med andre typer biomasse. Det svarer lidt til, når man i gamle dage smed en død høne i septiktanken for at få mere gang i processen. Samtidig er biogasproduktion bedre for både vandmiljø, klima og økonomi."
 
Parterne ønsker ikke at løfte sløret for økonomien i aftalen, men der er tilfredse smil på begge sider af forhandlingsbordet.

Aftalen vil ikke få indflydelse på Arlas planer om at opføre sit eget bioenergianlæg nær det store mejeri i Nr. Vium, som ligger ca. 40 km i fugleflugtslinje syd for Holstebro.

Kontaktpersoner for pressen
Mejerichef Lene Bjerg Jacobsen, Arla, tlf. 72 28 30 75
Adm. direktør Jørgen Udby, Maabjerg BioEnergy, tlf. 51 58 73 10

Foto til pressebrug
Foto af Maabjerg BioEnergy - se her.
Arla-foto - se evt. Arla's omfattende fotoarkiv: http://www.mediabank.arla.net/legacy/
Eller kontakt Arlas kommunikationsafdeling på tlf. 40 33 10 47
 
Fakta: Maabjerg BioEnergy
• Anlægget er ejet af Vestforsyning og Struer Forsyning. Byggeriet er færdigt til nytår, og anlægget går i kommerciel drift fra april 2012.
• Omdanner 500.000 tons biomasse / år til ren energi - varme og el.
• Producerer årligt 18,4 millioner kubikmeter biogas.
• Total investering på 375 mio. kr.
• Nettoomsætning på 45 mio. kr./år.
• Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.000 / 12.500 boliger.
• Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
• Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 tons/år.
• Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
• Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.

Fakta: Arla foods, Holstebro Flødeost
• Bygget i 1980
• Årlig produktion af 58.000 tons flødeost
• 200 medarbejdere
• Eksport til hele verden - hovedmarkeder er Tyskland og England.
• Vallen er restproduktet fra flødeost produktionen
• Ved levering af valle i rør til Maabjerg BioEnergy vil valletransporten i lastbiler reduceres med 135.000 km om året.


« Tilbage

Siden er opdateret 25. august 2011