Prøveproduktion: Formandens tale

10. januar 2012

Maabjerg BioEnergy begyndte 10. januar 2012 prøveproduktionen. Herunder kan du læse den tale, som bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Arne Lægaard holdt i dagens anledning. Foto: Jens Bach.

 

 

"Velkommen.

 

Dagen i dag er en mærkedag i Maabjerg BioEnergys lange historie. Når vi i dag fylder det første læs gylle på anlægget, så er det jo en markering af, at hovedanlægget i hvert fald funktionsmæssigt er færdigt.

 

Som alle kan se, mangler vi en del endnu, for at vi kan sige, at hele byggeriet er færdigt. Derfor har vi også valgt at markere dagen med at kun at invitere en meget snæver kreds og gemme den store dag, til vi går i kommerciel drift i maj måned.

 

Den inviterede kreds ved selvfølgelig, at dagen markerer, at hverdagen for alle vores medarbejdere fra nu af skifter, og at der kommer en meget travl tid med at få det hele til at fungere.

 

Anlægsarbejder kan koste mange frustrationer, men de fleste ting er dog beskrevet.

 

Drift er en helt anden boldgade, hvor tingene ikke er så forudseelige. Det kræver helt specielle evner, og det er jeg sikker på, at alle vore nyansatte er i besiddelse af. De er nemlig særligt udvalgte.

 

Held og lykke med indkøringsarbejdet.

 

Derimod er dagen en ganske særlig dag for vores nærmeste familie - nemlig Leverandørforeningen, som nu for alvor træder i karakter som vores livline.

 

De er selvfølgelig heller ikke helt færdige med alt det, som de skal præstere, men markerer, at de nu er i stand til at levere vores råvarer i utroligt flotte tankbiler.

 

Der skal herfra lyde et stort tillykke.

 

Dagen i dag markerer, at vores samarbejde jo nu også skifter karakter fra papir til noget helt bogstaveligt.

 

Jeg vil udtrykke et stort ønske om, at det fremtidige samarbejde, som hidtil, bygger på den forståelse, at vi er fælles om projektet."


« Tilbage

Siden er opdateret 10. januar 2012