Om Maabjerg Bioenergy

 

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget er i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

 

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet.

 

Anlægget fortrænger 50.000 tons CO De 20.000 fra energiproduktionen og de sidste 30.000 tons gennem reduceret emissionaf CO ekvivalenter direkte på landbrugsbedrifterne i form af mindre udledning af metan. Et fænomen der nok er mest kendt fra sagen om afgift på ko-prutter. 

 

I kraft af det stærke partnerskab omkring projektet er det muligt at udnytte anlægget optimalt til at udvikle ny viden om anvendelsen af biobrændsel til energiforsyning og om de miljømæssige landvindinger, som forventes af Maabjerg BioEnergy.

 

Læs vores profilmagasin

I forbindelse med den officielle indvielse 18. juni 2012 udgav Maabjerg BioEnergy i samarbejde med Midtjyske Medier et profilmagasin. Det blev husstandsomdelt i Holstebro og Struer. Klik på billedet for at læse magasinet.

 

 

 

 


Siden er opdateret 21. oktober 2013