Historie

Planen om at skabe verdens største anlæg for bioenergi opstod i et fællesskab af interessenter tilbage i 2002.

 

Landbruget, repræsenteret af Holstebro-Struer Landboforening og Holstebro Pelsdyravlerforening, på den ene side og en gruppe virksomheder inden for energi og affaldssektoren (Vestforsyning, DONG Energy og nomi) på den anden side gik sammen om arbejdet med etablering af Maabjerg BioEnergy.

 

I foråret 2009 etablerede Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S selskabet Maabjerg BioEnergy Drift A/S, som skal stå for opførelse og drift af anlægget. Byggeriet begynder i 2010.

 

Formål

 • etablere et renseanlæg for landbrugets regionale husdyrproduktion
 • reducere landmændenes udledning af næringsstoffer ved at behandle rågylden i et biogasanlæg
 • producere biogas som erstatning for traditionelle brændstoffer til energiforsyning
 • anlægget skal danne grobund for udvikling af energiproduktion - herunder virke som et energieksperimentarium
 • salg af gas, varme og fiberfraktion til lokale energiproducenter/distributører
 • udnyttelse af eksisterende infrastruktur og knowhow i regionen
 • reducere landbrugets udledning af kvælstof og fosfor i regionen
 • reducere lugtgener ved udspredelse af gylle
 • mindske arealkravet og opnå en bedre udnyttelse af gyllens plantenæringsstoffer
 • styrke landbrugets konkurrencestilling
 • øge den lokale energiproduktion, baseret på vedvarende energiressourcer
 • skabe og bibeholde arbejdspladser i området
 • bidrage til at styrke udviklingen af moderne effektive biogasanlæg

Som så mange andre store projekter begyndte Maabjerg BioEnergy med, at en gruppe visionære tænkere udvekslede ideer og slog et par streger med en kuglepen på en serviet. Foto: Alan Lunde.


Siden er opdateret 31. juli 2011