Organisation

Maabjerg BioEnergy Drift A/S

 

Maabjerg BioEnergy Drift A/S ejer og driver produktionsanlægget, de tilhørende decentrale lagertanke samt ledningsanlæg til fremføring af gylle og gødning, biogasledninger, slamledninger og varme- og elledninger. I produktionsanlægget indgår desuden et kraftvarmeanlæg.

 

Ejere: Vestforsyning Varme A/S - 71,4% og Struer Fjernvarme A/S - 28,6%
Egenkapital: 52 mio. kr.

 

Bestyrelsen består af syv medlemmer:

 • Arne Lægaard

 • Ole Agergaard Olsen

 • Eli Vium, Skovstien 

 • Niels Krawack 

 • Aage Juhl Jørgensen

 • Martin Hulgård

 • Kristian Gade  

Selskabets direktion består af:

 • Jørgen Udby (Vestforsyning) og

 • Knud Schousboe (Struer Forsyning).  

   


Fra venstre: Kristian Gade, Arne Lægaard og Ole Agergaard Olsen. Foto: Jens Bach.

 


Siden er opdateret 31. juli 2011