EU Ecostiler

Ecostiler er det af de 22 CONCERTO-projekter i Den europæiske Union, som Maabjerg BioEnergy deltager i sammen med partnere fra Amsterdam og London.


I Amsterdam og London er hovedaktiviteterne rettet mod renovering og energiforbedring i ældre socialt byggeri, samt i etablering af fjernvarmesystemer bl.a. baseret på biogas.


Ecostiler har i alt fået tilsagn om et tilskud fra EU på ca. 70 mio. kr. heraf er afsat ca. 27 mio. kr. til Maabjerg BioEnergy.

 

Europakommissionens initiativ CONCERTO er et fælleseuropæisk initiativ rettet mod de udfordringer, der ligger i at skabe en mere bæredygtig fremtid mht. dækning af Europas energibehov.


I dag er i alt 58 lokalområder involveret i 22 projekter, der alle arbejder på at nå så langt som muligt mht. at være selvforsynende med energi. CONCERTO er en del af rammeforskningsprogrammet under Europakommissionens Generaldirektorat for Energi og Transport.


CONCERTO hjælper lokalområder med udvikling og demonstration af konkrete strategier og aktiviteter, der er både bæredygtige og energieffektive.


Alle 22 CONCERTO-projekter fokuserer på at demonstrere de miljømæssige, økonomiske og sociale fordele, der ligger i at integrere vedvarende
energikilder og teknikker til forbedring af energieffektiviteten.
CONCERTO-initiativet tilvejebringer en platform for udveksling af ideer og erfaringer mellem de 58 lokalområder, der indgår i CONCERTO-programmet, og andre byer, der ønsker at introducere tilsvarende strategier. De lokalområder, der deltager, vil nyde godt af at dele erfaringer
fra Europas mest avancerede lokalområder, hvad angår vedvarende energi.


Siden er opdateret 31. juli 2011