Leverandørforening

Leverandørforeningen leverer husdyrgødning og anden biomasse til produktionsanlægget og har ansvaret for logistikken af leverancerne fra den enkelte landmand.

Tilsvarende forestår foreningen logistikken for leverancer af gødning (væskefraktionen) tilbage til landmændene.

 

Ejere: 150 landmænd

Egenkapital: 10 mio. kr.

 

4. juni 2010, hvor gravearbejdet begyndte. Foto: Jens Bach.


Siden er opdateret 31. juli 2011